Definicije in osnovni procesi draženja

javne dražbe

Javna dražba je oblika prodaje. Na dražbi je nepremičnina javno dana v prodajo in dražba ima tudi prodajalca ter različno število bodočih kupcev. Tako se lahko dražba opredeli tudi kot javna prodaja premoženja najvišjemu ponudniku. Na dražbi je končna prodaja navadno posledica konkurence med ponudniki, čeprav lahko en ponudnik še vedno kupi predmet prodaje, če ni prejetih nobenih drugih ponudb. Pred začetkom javnih dražb, je bilo pogajanje povsem običajni vsakodnevni proces izmenjave blaga, s tem da je pri pogajanjih bila prodaja izvedena z pogajanjem, pri kupcih pa ni bilo nobene druge javne konkurence.

In kot v primeru običajne prodaje, ima tudi dražba prodajalca in kupca. Razlika je tukaj v tem, da bo na dražbi prisotnih več kupcev, ki se v tem primeru imenujejo ponudniki. Med različnimi ponudniki je običajno uspešen tisti, ki ponuja najvišjo ceno oziroma da najvišjo ponudbo od vseh ostalih prisotnih. Na začetku prodajalec navadno poda minimalno ceno za svojo lastnino, nato pa ponudniki med seboj tekmujejo z ponujanjem višjih cen in prodajalec nato običajno sprejme najvišjo ponudbo. Podobno kot običajna prodaja, je javna dražba lahko izvedena z prodajo ali preko prodajalca ali pa njegovega zakonitega zastopnika. Tako je ta oseba pooblaščena za prodajo in se imenuje dražitelj. Pravila za določitev zmagovalnih ponudnikov se lahko razlikujejo tudi na različnih dražbah. Na nekaterih dražbah se identitete in dejanja udeležencev ne smejo razkriti drugim, po navadi pa ponudniki lahko fizično sodelujejo tako na sami dražbi kot tisti preko interneti ali telefona. Dražitelji navadno dobijo svojo plačo na podlagi provizije, ki je plačana iz strani prodajalci.

Javna dražba je prav zaradi vseh naštetih značilnosti odlična priložnost za vse, ki se odločate za nakup nepremičnin ali premičnin po ugodnejših cenah – lahko se jih udeležite že tudi kar preko spleta, da je nakup še enostavnejši in zasebnejši.