Didaktične igrače za otokov razvoj

didaktičnie igrače

Pomembno je, da otroci kakovostno preživljajo otroška leta. Najmlajši večji del dneva preživijo ob igri, zato je pomembno, da se ob njej dobro počutijo, zabavajo, so veseli, razposajeni, ob igri pa se tudi čim več naučijo in razvijajo različne sposobnosti. Za učenje skozi igro otroci potrebujejo primerne didaktične igrače, saj otroci lahko skozi igro razvijajo sposobnosti na različnih področjih, kar jim omogočajo razvojne igrače. Omenjene igrače lahko spodbudijo otrokov gibalni ali motorični razvoj, govorni in jezikovni razvoj, spoznavni ali kognitivni razvoj, pa tudi družbeni ali socialni razvoj.

Razvojne igrače za razvijanje motorike

Z ustreznimi igračami se lahko otrok razvija na gibalnem oziroma motoričnem področju. Razlikujemo dve vrsti motoričnih sposobnosti, in sicer fine motorične sposobnosti in grobe motorične sposobnosti. Fine motorične sposobnosti so povezane z uporabo manjših mišic, ki so v zapestjih, rokah, prstih in stopalih. Te mišice se uporabljajo pri pisanju, mežikanju, pobiranju predmetov in podobno. Grobe motorične sposobnosti pa se nanašajo na gibanje celotnega telesa, pri katerem sodelujejo velike telesne mišice. Omenjene mišice se uporabljajo pri teku, hoji, skakanju in drugo. Na voljo so mnoge didaktične igrače, ki omogočajo razvoj motoričnih sposobnosti pri otroku, tako finih kot grobih motoričnih sposobnosti. Poganjalci in tricikli omogočajo otrokov razvoj na motoričnem področju, hkrati pa prinašajo veliko veselja in zabave.

Didaktične igrače za govorni in jezikovni razvoj

Zelo pomembno je, da otroku zagotovimo primerne didaktične igrače, ki omogočajo razvoj na govornem in jezikovnem področju. Za tovrstni razvoj je poleg tega, da so izbrane ustrezne didaktične igrače, pomembno, da so v igralno situacijo vključeni odrasli, najbolje starši. Znotraj igralne situacije je zelo pomembna komunikacija med otrokom in starši, ki se razvija ob uporabi didaktične igrače oziroma pri igri. Ob igri s tradicionalnimi igračami, kot so sestavljanke ali kocke, ali ob prebiranju otroških knjig se med otrokom in starši vzpostavi komunikacija, prek katere otrok spoznava nove besede in širi besednjak. Otrok se tako prek igre razvija na govornem in jezikovnem področju, hkrati pa se tudi zabava.