Izolacija strehe od zunaj in znotraj

izolacija strehe z notranje strani

Streha, najbolj zgornji del objekta, je sestavljena iz več sestavnih delov. Če se začne od spodnjega dela, je prva na vrsti mavčno-kartonasta plošča določene debeline. Na tej mavčno-kartonasti plošči določene debeline počivajo ali folija ali plošče OSB, ki naj bi služile zrakotesnosti. Sledi izolacija. Slednja je lahko celulozna, pri čemer je pomembna širina. Dobra izolacija strehe je lahko vpihana. Nato so na vrsti špirovci. To so tramovi ostrešja, ki segajo od slemena do kapa. Na teh je sekundarna kritina, plošča določene debeline, merjena v milimetrih. Sledijo letve za strešnik in kot zadnje strešne kritine. Dobra izolacija strehe je izolacija z zunanje strani in izolacija strehe z notranje strani.

Izolacija strehe varuje pred požarom

Ostrešje je mogoče izolirati z zunanje strani, mogoča pa je tudi izolacija strehe z notranje strani. Zunanja izolacija ostrešja lahko pomeni namestitev plošč, ki poskrbijo za to, da je streha izolirana toplotno, zvočno in še požarno. Zunanja izolacija strehe ima nekaj prednosti, od katerih je ena ta, da ni potrebno rušenje opažev, ki so notranji. To prihrani čas in denar, hiša pa je varna pred požarom, vi pa uživate v varnosti pred požarom, padavinami, hladom, vročino in hrupom. Toplotna izolacija strehe od znotraj se vgradi, če ni mogoča toplotna izolacija z zunanje strani.

Kaj pa le notranja izolacija strehe?

Z notranje strani se lahko streha izolira le v nekaj primerih. Strokovnjaki, ki izvajajo izolacijo strehe, se večinoma odločajo, da jo bodo izolirali z zunanje strani in delno še z notranje strani. Le za notranjo izolacijo objekta se strokovnjaki odločijo takrat, ko ni pomembno to, da se topel zrak kopiči v prostorih, temveč je bolj pomembno, da se v prostoru vzdržuje neka temperatura. Tudi pri notranji izolaciji je zelo pomembno to, kakšni materiali se izberejo, pomembno pa je tudi to, v kakšnem zaporedju jih strokovnjak plasti. Tudi v tem primeru je bolje, če se posameznik ne odloči, da je izolacija strehe nekaj, kar lahko opravi sam, temveč na pomoč pokliče strokovnjaka.