Kaj so nepremičnine?

Nepremičnina

Nepremičnine so zemljišča in vse, kar je na zemljiščih zgrajeno, raste ali je nanje pritrjeno. Torej so nepremičnine vse, kar zemljišču pripada in je po zakonu nepremično. Nepremičnine so vso premoženje, dobrine oziroma vrsta imetja, ki se prične z zemljiščem in vsebuje vse stalne izboljšave na njem.

Nepremičnine lahko ločimo na več kriterijev glede na:
•    lokacijo (središče mesta, podeželja, naselja…),
•    velikost (dejanska velikost, vrednost, število uporabnikov),
•    starost,
•    gradbeno fazo…

Najpogostejša delitev pa izhaja iz namena oziroma dejanske uporabe nepremičnin, ki jih razdelimo na: stanovanjske nepremičnine (stavbna zemljišča za stanovanja…), poslovne nepremičnine (pisarniške zgradbe, gledališča, hoteli…), industrijske nepremičnine (tovarne, rudniki…), kmetijske nepremičnine (kmetije, živinorejske farme…), nepremičnine za posebne namene (izobraževalne institucije, bolnišnice…), javne nepremičnine (avtoceste, pošte, parki…).

Z nepremičninami se posluje na nepremičninskem trgu. Različne definicije pravijo, da je trg nepremičnin stičišče ljudi, ki trgujejo z dobrinami, katerih količina in kvaliteta sta težko merljivi, ker se na njih trguje z lastninskimi pravicami. Razvit nepremičninski trg je zelo pomemben za vsako nacionalno gospodarstvo. Pri nas v Sloveniji je nepremičninski trg majhen, zelo občutljiv in izpostavljen. Na nepremičninskem trgu se najbolj posluje s stanovanjskimi nepremičninami. Te delimo na stanovanja, hiše ter zemljišča namenjena stanovanjski gradnji. Prav tako se lahko tudi hiše delijo, in sicer glede na obliko poznamo: vrstne, samostojne, dvojček, trojček, atrijske, večstanovanjske,… Delimo lahko tudi stanovanja, in sicer na sobe, garsonjere, enosobna ter večsobne (dvosobna, trisobna, štirisobna…).

Nepremičnine imajo relativno visoko vrednost, vendar je tudi ta odvisna od razmer na nepremičninskem trgu, in sicer od povpraševalcev in ponudnikov. V primeru, ko je povpraševanje po nepremičninah večje od ponudbe, se vrednost nepremičnin povečuje, ko pride do obratnega položaja, pa se lahko tudi vrednost nepremičnin zmanjša. Nakup nepremičnin je povezan z zelo velikimi stroški, zato si fizične osebe zelo težko kupijo nepremičnine, navadno morajo vzeti posojilo, ravno tako pa tudi pravne osebe posegajo po posojilih.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.