Kaj so personalne mape?

openit

Personalne mape zaposlenega so v enotnem dokumentu zbrana dokumentacija, vezana na izpolnjevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Oblike tovrstnih map niso zakonsko predpisane, priporočljivo pa je, da vsebujejo vso dokumentacijo, povezano s procesom zaposlitve, pogodbo  o zaposlitvi, vsa potrebna dokazila o opravljenih zdravstvenih pregledih, dokazila o usposabljanjih ter drugo, na zaposlitev vezano dokumentacijo.

Ker je ustrezna kadrovska evidenca eden od pogojev za učinkovito delo kadrovskih služb, ji velja v podjetju posvetiti posebno pozornost. Obiščite stran https://openit.si/izobrazevanja/poslovna-izobrazevanja/personalne-mape-in-kadrovske-evidence/  in preverite možnosti izobraževanj na temo kadrovskih evidenc.

 

Celovita kadrovska evidenca: pogoj za učinkovito delo kadrovske službe

personalne mape

Na izobraževanju boste prejeli natančne informacije o tem, kako vzpostaviti, voditi in arhivirati personalne mape zaposlenih ter uspešno voditi kadrovske evidence. Izvedeli boste, katere so obvezne vsebine tovrstnih map, čemu je potrebno biti pozoren na datumska zaporedja vloženih dokumentov, kako arhivirati podatke o zdravniških pregledih in drugih osebnih podatkih, poleg pravnih novosti na področju kadrovskih evidenc pa se boste seznanili z najpogostejšimi težavami ob pregledih inšpektorja. Izvedeli boste tudi, kako ravnati s tovrstno dokumentacijo pri spremembah lastništva, nazivov podjetja ali v primeru stečaja.

 

Personalne mape: od razgovora do zaposlitve

Poleg natančnih informacij o tem, kaj naj personalne mape zaposlenih vsebujejo, bo na izobraževanju poudarek tudi na ustreznemu procesu zaposlovanja. Seznanili se boste z vsrtami javnih objav delovnih mest in selekcijo kadrov, se naučili sestaviti kadrovski vprašalnik, pozornost pa bo namenjena tudi različnim pogodbam o zaposlitvi ter kadrovskim revizijam. V nadaljevanju vam bodo strokovnjaki razložili, kako poteka prijava delavca v socialna in druga zavarovanja ter kako se lotiti usposabljanj, seznanjanja zaposlenega z internimi pravili podjetja in z obveznimi akti. Udeleženci izobraževanja boste seznanjeni s pravnimi novostmi na področju zaposlovanja ter najpogostejšimi sankcijami s strani delovnega inšpektorata. Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v kadrovskih službah in kadrovnikom ter vsem ostalim, ki želijo imeti kadrovsko evidenco in personalne mape brezhibno urejene.