Od tradicije k modernim pripovedim

sodobne pravljice1

Kot otroci se nemara vsi seznanimo s tradicionalnimi pripovedkami, basnimi in fantazijskimi zgodbami, ki so bile zapisane pred nekaj stoletji, njihov izvor pa nemalokrat sega še dlje v zgodovino. Odražajo različna verovanja, miselnost, strahove in ideale preteklega obdobja, ko so se morali ljudje na drugačen način spoprijeti s svetom okoli sebe in to tudi predstaviti otrokom. Sodobne pravljice pa seveda odražajo drugačne vrednote, tudi skladno z drugačnim dojemanjem otroštva, do katerega je prišlo v 20. stoletju. V njih se pojavljajo drugačne dileme in razrešitve zapletov, več prostora pa je tudi za igrivost ter sproščene in humorne vložke.

slovenske pravljice2

Zanimive sodobne pravljice pri nas

V nadvse bogatem naboru se nahajajo poleg svetovnih tudi odlične slovenske sodobne pravljice. Da gre za zelo priljubljeno področje, pričajo različni festivali in lokalni ali vseslovenski natečaji, preko katerih razne organizacije iščejo nove zanimive sodobne pravljice, ki so nato predstavljene bodisi v natisnjeni obliki ali preko radijskih oddaj in spleta. Odziv je vselej velik, v pisanju pa se lahko preizkusijo prav vsi, ne zgolj profesionalni pravljičarji. Seveda morajo pri tem uredniki oceniti, katere so tiste kakovostne in ustrezne za nadaljnjo distribucijo oziroma širšo javnost, česar tradicionalno pravljičarstvo, ko so se širile od ust do ust ter sproti spreminjale, ni poznalo.

slovenske pravljice1

Novodobne tematike

Tako ljudske kot sodobne pravljice lahko razkrijejo otroku različne svetove, zato je smiselno vključevati oboje, nekakšen vmesni člen pa so lahko različne predelave starih motivov skozi sodobno optiko. Živalski svet je močno prisoten v današnjih, a na drugačen način kot v starih basnih, poleg tega je veliko prisotnosti različnih predmetov, ki oživijo, ali šolske in vrstniške tematike, nemalokrat je glavni junak prav otrok in njegovi prijatelji. V današnje pa se vpletajo tudi teme s področja ekologije ali ranljivih skupin prebivalstva in doslej spregledanih tem, zato bodoči razvoj obeta še vznemirljive novosti.