Odvetnik za dedno pravo in nujni delež

odvetnik za dedno pravo

Pride do situacije v življenju, ko se pokaže potreba po pravnem svetovanju na področju dedovanja in takrat pride prav dober odvetnik za dedno pravo , ki nam s svojim znanjem in izkušnjami lahko pomaga prihraniti na času in tudi denarju. Ker gre običajno za bolj občutljive teme je pametno, da imamo ob sebi strokovnjaka, ki nam pomaga odgovoriti na vsa vprašanja in nas usmeri na pravo pot. Odvetnik za dedno pravo vam lahko pomaga tudi napisati oporoko in vas opozori na malenkosti na katere morate biti pozorni.

odvetnik za dedno pravo1

Zakon o dedovanju

Ločimo dve vrsti: zakonito in oporočno (na podlagi napisane oporoke). Prvo je jasno določeno in poteka v treh dednih redih. Prvi red so zakonec in otroci, drugi red je zakonec in starši zapustnika, tretji red pa so stari starši zapustnika. Če ni nikogar izmed teh treh, pa zapuščina priprava državi.

Oporoka je izraz volje posameznika, s katero razpolaga s premoženjem, ki si ga trenutno lasti. Poznamo jih več vrst: notarska, lastnoročna, napisana pred pričami ipd.) in vse so enako pravno veljavne, kar pomeni, da ni pomembno v kateri obliki je zapisana, mora pa vsebovati vse sestavine, ki jih zakon zahteva. Na primer pri lastnoročni oporoki je odvetnik za dedno pravo pozoren na to, da je napisana z lastno roko in ne natisnjena, nujno mora biti podpisana.

testament

Kakšen je dober odvetnik za dedno pravo?

Odvetnik za dedovanje vam mora znati prisluhniti in upoštevati vaše želje in potrebe in na podlagi vsega slišanega podati najboljši pravni nasvet. Ker gre za občutljive teme, je priporočljivo, da je pri delu previden in ne išče rešitev iz svojega zornega kota in ob tem ne upošteva želje stranke. Najbolje je, da vam ponudi možne rešitve, predstavi prednosti in slabosti, potem pa skupaj izberete rešitev. To lahko pomeni, da bo sam proces dela trajal dlje in ne bo enostavno, ampak se splača.