V vašo korist izpeljana zapuščinska razprava

zapuščina in zapuščinska obravnava

Ker je zapuščinska razprava praviloma vezana na izgubo bližnje osebe, je pogosto čustveno obremenjujoča za vse vpletene, zaradi nepoznavanja dedne zakonodaje pa pri njej neredko prihaja do nesporazumov in krivic. Pred postopkom se zato velja obrniti na pravnika z izkušnjami na področju zapuščinskega prava, ki bo poskrbel, da bo zapuščinska razprava, katere del ste, izpeljana pravično, korektno in v vašo korist.

Več o tem, kako izgleda zapuščinska razprava, kako se na njo ustrezno pripraviti in na kaj morate biti med zapuščinskim postopkom še posebej pozorni in pazljivi, si preberite na spletni strani https://www.op-petek.si/podrocja-dela/zapuscinski-postopek/ .

Kaj je zapuščinska razprava in kako poteka?

Zapuščinska razprava je na zakon o dedovanju vezan postopek, v katerem sodišče in uradni organi ugotavljajo, katero premoženje sestavlja pokojnikovo zapuščino, kdo so pokojnikovi dediči in katera zapuščina jim pripada. Postopek se začne s sestavo mrliškega lista ali smrtovnice, v katerega bližnji navedejo vse pomembne podatke, vezane na imetje pokojnika – od bančnih podatkov in podatkov iz zemljiških knjig do informacij o oporoki.

zapuščinska obravnava

Na končni razpravi je zakonitim ali oporočnim dedičem skladno z zakoni dodeljen delež zapuščine po pokojniku. Zaradi neredkih sporov med dediči pa je sklep o dedovanju včasih težko doseči. Kaj storiti tedaj?

Kdaj se obrniti na odvetnika za dedno pravo?

V kolikor ste v kakršnihkoli sporih s sorodniki in drugimi dediči ali pa se zaradi nepoznavanja zakonodaje bojite, da zapuščinska razprava ne bo izpeljana v vašo korist, je pred zapuščinskim postopkom priporočljivo oditi na pravni posvet k strokovnjaku na področju dednega prava.

Zapuščinski postopki namreč pogosto vključujejo raznolike zakone, ki so laikom nepoznani in nerazumljivi, brez strokovne pomoči odvetnika se zato kaj hitro zgodi, da bomo za delež dediščine, ki nam bi sicer pripadla, oškodovani in prikrajšani. Pomoč pravnika vam utegne priti prav tudi v primeru, da se boste na izdan sklep o dedovanju pritožili ter zahtevali ponovitev obravnave.