Varnost pri delu delovnega okolja in opreme

varnost pri delu

V vsakem podjetju je zagotavljanje varnosti zelo pomembno. Na varnost pri delu vpliva zelo veliko dejavnikov, med drugim tudi redne preiskave delovnega okolja ter periodični pregledi in preizkusi delovne opreme. Omenjene storitve lahko posamezno podjetje naroči pri podjetju, specializiranem za varnost pri delu. Več informacij o ponudbi storitev, ki zagotavljajo varno delo, je na voljo na spletni strani https://www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu, kjer je na voljo celostna ponudba storitev s področja varnosti pri delu, podjetja pa se lahko glede na potrebe odločijo za tiste, ki jih trenutno potrebujejo.

Preiskave delovnega okolja zaradi varnosti pri delu

Delodajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti pri delu izvajati preiskave delovnega okolja. Omenjena preiskava delovnega okolja vključuje pregled in preizkus električne inštalacije, meritve hrupa v delovnem okolju (v proizvodnji, pisarnah, ob delovnih strojih in podobno), meritve toplotnih razmer ali mikroklime, meritve osvetljenosti, meritve prezračevanja (prezračevalne naprave, odvodi iz kuhinjskih nap, zmogljivost vgrajenih ventilatorjev), električne meritve strojev in naprav ter meritve strelovodnih in ozemljitvenih naprav. Preiskave delovnega okolja z namenom zagotavljanja varnosti se izvajajo periodično, najpozneje na vsake tri leta. Tovrstne preiskave se izvajajo tudi v drugih primerih, na primer ob uvedbi novega delovnega mesta, ob pritožbah delavcev, ob zahtevah delovnega inšpektorja in pri dokazovanju izpolnjevanja zakonskih obveznosti ob kazenskih postopkih.

Pregled delovne opreme zagotavlja varnost pri delu

Delodajalec si prizadeva zagotoviti varnost pri delu, zato poskrbi, da se opravljajo pregledi in preizkusi delovne opreme. Pregleda in preizkuša se gradbena mehanizacija, viličarji, mizarski stroji, naprave CNC, tiskarski stroji, avtodvigala, dvižna vrata, naprave v kovinarskih delavnicah in druga oprema. Tudi pregledi in preizkusi delovne opreme se izvajajo periodično, najpozneje na vsake tri leta. Tovrstni pregledi in preizkusi pa se lahko opravijo tudi v drugih primerih, na primer ob postavitvi delovne naprave, ki je priključena na energetski vir, ob predelavah delovne opreme, na zahtevo delovnega inšpektorja, zaradi poškodb pri delu ali pri dokazovanju izpolnjevanja zakonskih obveznosti ob kazenskih postopkih.