Značilnosti dražb

Drazbe123

Ekonomska teorija navadno navaja in analizira štiri osnovne tipe dražb. Predpostavlja se, da se s pomočjo dražb potencialnim kupcem prodaja posamezen, edinstven in nedeljiv predmet. Zmagovalna cena in kupec se razlikujeta glede na uporabljen tip dražbe.

Ti štirje osnovni tipi dražb so:

1.    Angleški tip dražbe – gre za odprti progresivni tip dražbe, kjer se cena zaporedno zvišuje toliko časa, dokler ne ostane samo en ponudnik, ki je zmagovalec in končni kupec. Predmet se zmagovalcu proda po ceni, ki je enaka njegovi zadnji ponudbi. Proces dražbe poteka tako, da prodajalec objavlja cene ali pa ponudniki sami vzklikajo cene oziroma svoje ponudbe, ki se vseskozi povišujejo. Višanje ponudb poteka tako dolgo, dokler noben ponudnik ni pripravljen dati višje ponudbe. Vsak ponudnik v vsakem trenutku pozna trenutno najboljšo ponudbo in ve kdaj mora izstopiti.

2.    Nizozemski tip dražbe – gre za odprti tip dražbe, pri katerem izklicevalec objavlja cene pri začetni najvišji ceni in jih potem objavlja v padajočem zaporedju. Cene se vseskozi znižujejo, dokler prvi ponudnik ne reče, da bo sprejel trenutno objavljeno ceno. Nato po tej ceni ponudnik kupi določeno stvar (avto, nepremičnino, …). Ponudnik mora paziti, da pozove za ceno takrat, ko je njegova pričakovana vrednost koristnosti pridobitve dražbenega predmeta največja. Bolj kot se objavljena cena stvari spušča večjo koristnost ima za ponudnika.

3.    Zaprta dražba prve cene – gre za zaprti tip dražbe. Pri tem tipu dražbe vsak ponudnik neodvisno predloži ponudbo, ne da bi bil seznanjen s ponudbami drugih ponudnikov. Predmet se proda ponudnik, ki poda najboljšo ponudbo. Najboljši ponudnik mora za pridobljeno stvar plačati tisto ceno katero sam ponudi. Ekonomisti jo imenujejo “ponudba prve cene”.

4.    Vickrey-jev tip dražbe – gre za zaprti tip dražbe. Pri tem tipu dražbe vsak ponudnik neodvisno predloži ponudbo, ne da bi bil seznanjen s ponudbami drugih ponudnikov. Predmet se proda ponudnik, ki poda najvišjo ponudbo. Cena, ki jo plača zmagovalec, je enaka drugi najvišji ponudbi oziroma »drugi ceni«.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.