Evidentiranje delovnega časa bo elektronsko

evidenca delovnega časa allhours

Znak dobrega vodje je, da se poistoveti s svojim podjetjem. To pomeni, da mora biti dobro seznanjen z vsem dogajanjem in postopki. V institucijo mora vložiti sebe in svoj trud, ne le zavoljo plače, temveč ker mu je mar za posel. Zaveda se, da mora imeti pod nadzorom prav vse v podjetju. Nadzorovati mora kdo dela kaj in kako to dela. Vedeti mora, ali so vsi zaposleni prisotni in kaj ti počnejo. Vse odsotnosti morajo biti zabeležene. Zelo pomembno je torej evidentiranje delovnega časa, naj bo to ročno ali s pomočjo kakšne naprave. Včasih je bilo v navadi ročno. Danes tega ni več, zato je evidentiranje delovnega časa izvedeno elektronsko.

Evidentiranje delovnega časa je nujno

Zavoljo gladkega poteka dela morajo biti prisotnosti in odsotnosti natančno zabeležene. Pogledati pa je treba še drugi vidik, in sicer pravice zaposlenih oseb. Natančno evidentiranje delovnega časa je pomembno z vidika zakona. Inšpektorji za delo naj bi bili zelo zaposleni zaradi kršitev delovne zakonodaje. Vse več je prijav kršenja predpisov, zato inšpektorji nenapovedano obiskujejo razne organizacije. Ob nenapovedanem obisku pooblaščenega človeka, ki odloča o vaši usodi, boste želeli, da je vaše evidentiranje delovnega časa popolno. Inšpektorat naj bi pri pregledu dokumentacije in razgovoru s kadrovsko službo posebno pozornost posvetil prav tej evidenci. Ena od težav, ki se pojavijo, ko je evidentiranje delovnega časa nepopolno, je neizplačilo osebnih dohodkov.

Evidentiranje delovnega časa je predpisano

Institucija mora delovali v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonu o evidencah. Precizno evidentiranje delovnega časa mora jasno kazati, kako se izrabljajo ure, preživete na delovnem mestu. Določila narekujejo, da mora pregled pokazati število opravljenih ur. Vse tovrstne dokumente je treba hraniti trajno. Trajno hranjenje pomeni, da jih boste lahko predložili, ko bo za pregled pristojen posameznik prišel k vam. Ko bo naznanil, da želi pregledati, ali poslujete skladno z uradnimi navodili, vas ne bo oblil pot.