Ocena tveganja za preventivo in kurativo

varnost pri delu

Kako je mogoče preprečiti ali obvladati nevarnost? Najboljša preventiva – in kurativa – je ta, da se izvede ocena tveganja. Za to nalogo je treba najprej izbrati osebo, ki ima ustrezno znanje, tudi praktično, ter je dobro podkovana v relevantnih zakonih. Za katera podjetja je ocena tveganja izjemnega pomena? Še posebej za takšna, kjer delavci opravljajo težka fizična dela. K takšnim spadajo tudi vsa gradbena opravila. Z ovrednotenjem nevarnosti ocena tveganja za gradbeništvo pove, kaj lahko povzroči škodo ali poškodbo. Pokaže, če je to mogoče na kakršen koli način preprečiti. Kakovostna ocena tveganja pomaga oblikovati ukrepe za preprečevanje nezgod. Pomaga ugotoviti, kaj narediti, ko česa ni mogoče preprečiti.

Ocena tveganja, ki jo izvede poznavalec

Obvezna je ocena tveganja za gradbeništvo še posebej, ker se pri teh delih uporabljajo težka orodja, stroji, nevarne substance, lahko se odvijajo na višini. Uporabljajo se tudi težki predmeti, ki lahko padejo na katerega od delavcev. Pravi za izvedbo listine ocena tveganja je izkušeni strokovnjak, ki bo hitreje opazil, čemu je treba posvetiti posebno pozornost. Kar se tiče področja gradbeništva, je nadvse zaželeno, da se najeti ekspert spozna nanj. Le tako je lahko njegova ocena tveganja resnično najboljša in koristna. Zavedal se bo, da grožnjo lahko predstavlja vse v delovnem okolju, od uporabljenega materiala, metod ali postopkov do orodja in strojev.

Ocena tveganja naj ne bo prezrta

Vse to bo vključil v dokument. Pri tem pa se mora zavedati, da se njegova storitev ni zaključila z izpolnitvijo obrazca. Nekdo, ki res z veseljem opravlja svoj poklic, se bo želel prepričati, da je ocenitev dodobra razumljena in so z njo seznanjeni prav vsi v določenem podjetju. Pri tem bo pomagalo dejstvo, da imajo tako nadrejeni kot podrejeni sami dovolj izkušenj s svojim delom, da bodo lažje razumeli razlago. Še bolj pomembno pa je, da bodo oblikovane ukrepe upoštevali in izvajali vsi, Še tako odličen dokument ne bo v pomoč, če bodo navodila prezrta.