Varnost pri delu in vzdrževanje opreme

varnost pri delu

Delo na železnici obsega več delovnih mest. Nekdo mora skrbeti, da so tiri vzdrževani, železniško infrastrukturo je treba obnoviti in nadgraditi, kjer je to treba, na vlaku delajo sprevodniki, strojevodja … Zaradi velikega števila ljudi, ki so zaposleni, da vse na železnici deluje kot dobro naoljen stroj, in zaradi tega, ker je za določena delovna mesta na železnici tveganje poškodbe večje, mora biti ustrezno poskrbljeno za varnost pri delu na železnici. Osnova železnice so najverjetneje železniški tiri. Te tire morajo delavci, najverjetneje progarji ali progovni delavci, položiti. Železniški tiri so zelo težki, gradnja in polaganje sta deli, ki predstavljata večje tveganje za varnost pri delu.

Varnost pri delu omogoči usposobljeni

Za varnost pri delu na železnici, pa naj bo to pri delih, ki so povezana z infrastrukturo, upravljanje vlaka in med prevozom tovora ali potnikov, je treba kar najbolje poskrbeti. Če pride na železnici že do nizke stopnje malomarnosti, se lahko zgodi nesreča, v kateri je poškodovanih veliko zaposlenih, pa tudi potnikov, tovora in morda infrastrukture.Škoda, ki je posledica nesreče na železnici, je torej lahko ogromna. Odličen razlog, da se zagotovi varnost pri delu. Za to, da je delovno okolje železnice varno, poskrbi ustrezno usposobljen strokovnjak. Tak strokovnjak za varnost pri delu mora preučiti delo na železnici, da ga bo dodobra spoznal, in predpise v zvezi z železnico.

Varnost pri delu tudi osreči delavce

Strokovnjak, ki bo skrbel za varnost pri delu, bo najverjetneje moral poznati tudi področje strojništva. Le z ustreznim znanjem bo lahko preverjal, ali so izpolnjeni vsi predpisi in ali je zadoščeno vsem zakonom, ki urejajo delo na železnici. Strokovnjak mora biti sposoben ne le ustrezno in dobro ocenjevati opremo in celotno železniško infrastrukturo ter ukrepe ob nesreči, znati mora tudi predvidevati, do kakšne nesreče lahko pride. Vlaki ne prevažajo le potnikov, temveč tudi raznovrsten tovor. Določene vrste tovora so bolj nevarne od drugih, zato je treba vedeti vse predpise, ki narekujejo prevoz nevarnega tovora.